2342. llarieidd-dra eg
Ein Gwerthoedd, Ymddygiad, ac Ymddygiad

Gan wneud y gorau o'n hasedau unigryw, mae Groupeve wedi ymrwymo i ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau uwch sy'n gwella ac yn gwneud y gorau o berfformiad ein cwsmeriaid.

Ein Hymrwymiad i Gwsmeriaid

Mae Groupeve wedi ymrwymo i ragoriaeth ym mhopeth a geisiwn ei wneud.Ein nod yw gwneud busnes mewn ffordd gyson a thryloyw gyda'n holl gleientiaid ac nid oes gennym betiau ecwiti yn asedau ein cwsmeriaid.Mae cwsmeriaid yn ymddiried ynom gryn dipyn, yn enwedig o ran trin gwybodaeth sensitif a chyfrinachol.Mae ein henw da am uniondeb a delio teg yn hollbwysig er mwyn ennill a chynnal yr ymddiriedaeth hon.

Cod Moeseg

Mae Cod Moeseg Groupeve a pholisïau Groupeve yn berthnasol i holl gyfarwyddwyr, swyddogion a gweithwyr Groupeve y cwmni.Maent wedi'u cynllunio i helpu pob gweithiwr i drin sefyllfaoedd busnes yn broffesiynol ac yn deg.

Llywodraethu Corfforaethol

Mae Groupeve wedi ymrwymo i gadw at egwyddorion cadarn llywodraethu corfforaethol ac wedi mabwysiadu arferion llywodraethu corfforaethol.


Anfonwch eich neges atom

Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom