2342
Ein Gwerthoedd, Ymddygiad, ac Ymddygiad

Gan wneud y gorau o'n hasedau unigryw, mae Groupeve wedi ymrwymo i ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau uwchraddol sy'n gwella ac yn gwneud y gorau o berfformiad ein cwsmeriaid.

Ein hymrwymiad i Gwsmeriaid

Mae Groupeve wedi ymrwymo i ragoriaeth ym mhopeth yr ydym yn ceisio ei wneud. Ein nod yw gwneud busnes mewn ffordd gyson a thryloyw gyda'n holl gleientiaid ac nid oes gennym addewidion ecwiti yn asedau ein cwsmeriaid. Mae cwsmeriaid yn ymddiried ynom yn fawr, yn enwedig o ran trin gwybodaeth sensitif a chyfrinachol. Mae ein henw da am uniondeb a delio teg yn hanfodol bwysig wrth ennill a chadw'r ymddiriedaeth hon.

Cod Moeseg

Mae polisïau Cod Moeseg Groupeve a Groupeve yn berthnasol i holl gyfarwyddwyr, swyddogion a gweithwyr Groupeve y cwmni. Fe'u dyluniwyd i helpu pob gweithiwr i drin sefyllfaoedd busnes yn broffesiynol ac yn deg.

Llywodraethu Corfforaethol

Mae Groupeve wedi ymrwymo i gadw at egwyddorion cadarn llywodraethu corfforaethol ac mae wedi mabwysiadu arferion llywodraethu corfforaethol.